Zapisy

Zapisy na kurs:

Na kurs zapisać się może osoba nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Zapisać możesz się w następujący sposób:

– telefonicznie 509 005 055

– Wysyłając smsa o treści KURS na powyższy numer. Po otrzymaniu wiadomości tekstowej niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy.

Zapisy na jazdy dodatkowe:

– telefonicznie: 509 005 055

– Wysyłając smsa o treści JAZDY na powyższy numer.

Wpłaty można dokonać w biurze lub na konto Szkoły Jazdy BAJRAKOWSKI:.

Nr konta bankowego: 70 1140 2004 0000 3202 5485 4574