Zapisy

Na kurs prawa jazdy zapisać się możesz najszybciej 3 miesiące przed ukończeniem 18tego roku życia

Zadzwoń w celu zapisania się na kurs lub jazdy dodatkowe:

📞 505655850

Przystępując na kurs wymagany będzie numer PKK (Profil Kierowcy).

Jak uzyskać numer PKK:

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie przed przystąpieniem do szkolenia składa, okazując ważny dokument tożsamości, następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia (wniosek do pobrania w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, Rynek 27; Wydział Komunikacji i Transportu, II piętro pokój 210 lub w Biurze Obsługi Klienta – Rynek 27 i Świdnicka 38);
  2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  3. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli jest wymagana;
  4. Kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm

Badania lekarskie w Bielawie:

Przychodnia Kinesis ul. Paderewskiego 2, tel. 74 833 90 80

Przychodnia Miejska ul. Wolności 148, tel. 74 645 29 51

Zadzwoń teraz